Táto verzia sa sústredila na urýchlenie niektorých výpočtov v obchode. Predtým sa po niektorých zmenách prepočítaval celý sklad a teraz sú tie operácie obmedzené iba na skladové karty, ktoré sa nachádzajú v zmenenom doklade. Vylepšili sme prácu s osobami a pobočkami na spise a pri tlači adries na obálkach. Na úlohách teraz môžete nastavovať čas trvania, ktorý sa bude uvádzať na protokole.

Obchod

 • Oprava kontroly prístupu k objektom obchodu po kliknutí na hypertext na skladových pohyboch.
  Zmena sa týka aj tabuľky skladových pohybov aj detailov so skladovými kartami. Teraz sa kontroluje prístup na faktúru, objednávku a skladovú kartu.
 • Optimalizácia funkcie na prepočet priemerných cien v sklade.
  Táto funkcia sa napríklad používa pri vytváraní reportov s inventúrami. Optimalizácia urýchľuje výpočet 4-8x. Pri malých zoznamoch do 10000 skladových kariet je výsledok vypočítaný prakticky okamžite.
 • Funkcia na obnovenie vymazanej faktúry.
  Táto funkcia nahradzuje pôvodné riešenie, kde sa dala faktúra obnoviť odškrtnutím nastavenia priamo na dialógu faktúry. Teraz je celý proces spoľahlivejší.
 • Funkcia na obnovu zrušenej skladovej karty.
  Funkcia obnoví skladovú kartu, ktorá bola označená ako vymazaná. Vyžaduje oprávnenie na vymazávanie skladových kariet.
 • Urýchlenie prepočtov obstarávacej ceny po mazaní faktúry.
  Funkcia je teraz optimalizovaná pre mazania faktúry aj obnovenie vymazanej faktúry a prepočíta iba tie skladové karty, ktoré boli použité vo faktúre.
 • Import inventúry z MODO považuje nedodané stavy za nulový stav na sklade.
  Na dialógu Import údajov z MODO je zaškrtávacie pole Inventúra všetko. implicitne je zaškrtnuté. To spôsobí to, že všetky riadky inventúry na danom sklade, ktoré neprídu do programu z MODO sú považované za nulové stavy v sklade a Optivus podľa toho sám nastaví stavy takýchto kariet na 0. Ak sa zaškrtávacie pole nezaškrtne, do inventúry idú len tie riadky, ktoré zaslalo MODO. Na dialógu manko a prebytok možno filtrovať také riadky, ktoré neprišli z MODO a spôsobia zmenu stavu v sklade.
 • Manko a prebytok umožňuje filtovanie podľa EAN.
  Na dialógu sa filtruje aj EAN, lebo je to dosť často používaný stĺpec na vyhľadávanie skladových kariet.
 • Manko a prebytok zobrazuje počet položiek v tabuľke.
  Počet položiek pomáha lepšie zistiť, s koľkými zmenami v tabuľke sa pracuje.
 • Report Inventúra ku dňu vie filtrovať podľa typu aj všetko okrem služieb.
  Vo filtri typ je nová položka.
 • Vylepšená editácia množstva na dialógu Manko a prebytok.
  Teraz ak úplne vymažete aktuálny stav, tak sa vymaže aj stĺpec rozdiel. Týmto správaním sa eliminuje ten typ omylov, keď nesprávnu hodnotu zapíšete do riadku, kde nemala byť a potrebujete sa jej zbaviť.
 • Na dialógu na výber skladovej karty možno filtrovať podľa čiarového kódu.
  V zozname filtrov pribudla nová položka.

Osoby

 • Vylepšená identifikácia pobočky pri tlači obálky na osobu.
  Teraz program pri tlači obálky na osobu (aj na záložke Firmy aj Osoby) overuje, či daná osoba nepatrí na nejakú pobočku. Ak patrí, potom nastaví pri tlači, že sa má vytlačiť názov firmy, názov pobočky, meno osoby a tlač adresy pre pobočku. Rovnako je to zaškrtnuté aj v upresnení adresy. Spolu s tým bola opravená chyba v upresnení adresy, kde sa občas pri označení osoby, ktorá patrí na pobočku objavilo chybové hlásenie. Teraz program korektne upraví nastavenie pobočky podľa označenej osoby.

Spisy

 • Ak sa v spise nastaví ako kontaktná osoba niekto, kto je priradený na pobočku, automaticky sa v spise nastaví aj pobočka.
  Operácia sa uskutoční v okamihu, ako sa daná osoba vyberie v zozname. Spolu s tým bola opravená aj chyba, keď sa niekedy dobre nevyplnil zoznam pobočiek na firmu v spise.
 • Upravenie výpočtu nefakturovaných pohybov v reporte Hrubý zisk a Hrubý zisk celkom.
  Teraz sa do výpočtu zarátajú iba dva druhy pohybov, výdajka a spotreba. Ostatné typy ako prevodky a výrobky sa už do výpočtu nezahrnú.

Úlohy

 • Na dialógu Úloha možno vyplniť aj čas trvania úlohy pre tlačený protokol.
  Túto vlastnosť možno využiť nasledovne. Ak potrebujete pre vlastnú štatistiku sledovať svoj reálny čas, vyplníte ho tak ako doteraz do poľa Trvanie úlohy. Ak na protokole pre klienta potrebujete iný čas, vyplníte ho do poľa Trvanie úlohy na protokole. Ak sa oba časy zhodujú, potom stačí vyplniť iba prvú hodnotu. Potom bude na každom odovzdávacom protokole použitá hodnota z poľa Trvanie úlohy na protokole.
 • Na dialógu úlohy vo vzorovom spise možno vyplniť trvanie danej úlohy na protokole.
  Takto si možno pripraviť vzorové spisy aj s trvaním úlohy na protokole.