V tejto verzii sme doladili mierne odlišnosti kasy FT5000B, sprísnili sme niektoré pravidlá na mazanie objektov v obchode a vylepšili sme prácu s mankami a prebytkami.

Kasa

 • Pri úhrade faktúry sa automaticky vytlačí aj kópia dokladu.
  Táto kópia sa môže rovno dať účtovníčke, aby vedela, s ktorou faktúrou je daná úhrada spojená.
 • Oprava ESC sekvencií pre kasu FT5000B.
  Tlačový manažér TM5000 vyžaduje striktnejšie ukončovanie ESC sekvencií. Táto chyba sa prejavovala tak, že boli problémy pri uzávierkách a tlači bločkov.

Obchod

 • Bolo zakázané manuálne vyznačovanie zrušenia faktúry.
  Takto sa dala zrušiť faktúra aj v prípade, že užívateľ mal zakázané zrušenie faktúry. Na vymazanie stále existuje špecializovaná funkcia, ktorú možno ovládať v nastavení programu.
 • Bolo zakázané manuálne vyznačovanie zrušenia skladovej karty.
  Na zrušenie je špecializovaná funkcia. Takto sa dalo obísť nastavenie systému, ktoré konkrétnemu užívateľovi zakazovalo túto funkciu.
 • Na dialógu Manko a prebytok je rozšírená možnosť tlače.
  Teraz sú na dialógu tri tlačidlá, ktoré umožňujú vytlačiť všetky možné kombinácie.
 • Na dialógu Manko a prebytok sa dajú filtrovať skladové karty.
  Filter podľa kódu, čísla a názvu. Hľadá sa podreťazec v každom nastavenom stĺpci.
 • Na reportoch inventúry bolo upravené správanie stĺpca Umiestnenie.
  V predchádzajúcich verziách programu došlo k upraveniu poľa umiestnenie na sklade, ktoré sa teraz vyplňuje na každom sklade osobitne. To sa prispôsobilo aj pri tlači inventúry, podkladov pre inventúru a aktuálneho stavu na sklade.

Spisy

 • Spisy možno filtrovať podľa položky dátum vybavenia.
  Táto položka sa vyplní v okamihu prepnutia stavu spisu na vyplnený.
 • Na spisoch boli doplnené stĺpce Vybavené a Uzavreté.
  Obe položky sa vyplnia v okamihu prepínania stavu spisu.
 • Na dialógu Spis je na záložke Použité diely možné zapnúť stĺpec užívateľ.
  Zobrazí sa užívateľ, ktorý vytvoril skladový pohyb, z ktorého sa na záložke zobrazujú použité diely.