Táto verzia bola zameraná na úpravy pre ekasu.

Dochádzka

 • Oprava výpočtu bilancie v reporte dochádzky za mesiac, keď sa použilo celodenné náhradné voľno.
  Po úprave sa o 8 hodí zodvihne bilancia, takže už to vo výslednej hodnote nechýba.
 • Oprava výpočtu bilancie v reporte dochádzky za mesiac, keď sa použilo náhradné voľno ako prerušenie.
  Vo výpočte bolo potrebné zmeniť znamienko, pretože vďaka chybe sa potom náhradné voľno odpočítavalo a výsledok nebol správny.

Kasa

 • Komunikácia s eFT4000B pomocou tlačového manažéra.
  Ekasy úplne nahrádzajú pôvodné kasy, ktoré sa používali do konca roku 2019.
 • Oprava výberu zapamätaného filtra v histórii predaja na kase.
  Po výbere sa síce filter nastavil, ale nedošlo k prepočtu tabuľky s údajmi.
 • Na záložke Kasy sa zobrazuje žurnál predaja na nových e-kasách.
  Nové e-kasy ku každej transakcii vydajú dve identifikačné čísla UID a OKP. Tieto čísla sa zobrazujú v histórii transakcií a slúžia napríklad na overovanie existujúcich dokladov na Internete.
 • Úhrady pokladničných dokladov sú prepojené s žurnálom predaja na kase.
  Tieto úpravy sú vynútené tým, že napríklad na stornovanie pokladničného dokladu teraz potrebujete UID zo žurnálu.
 • Stornovať sa dajú iba pokladničné doklady, ktoré sú napojené na žurnál.
  Stornovanie vyžaduje na pôvodnom doklade UID v žurnáli. To sa potom aj presne vyznačí na bločku, ktorý pôvodný doklad sa stornoval. Pokiaľ predchádzajúci bloček neprešiel cez ekasu, nepodarí sa ani vytvoriť takýto doklad, ani sa nedá poslať na kasu.
 • Odstránenie logovania pokladničných dokladov na kase.
  Toto súvisí s tým, že všetky bločky sú teraz bezpečne ukladané v chránenom dátovom úložisku, ku ktorému poskytuje prístup samotná ekasa.
 • Odstránenie všetkých nepodporovaných typov uzávierok.
  Ostali iba denná a priebežná uzávierka.
 • Podľa žurnálu možno tlačiť a zobraziť kópiu ľubovoľného dokladu.
  Sú to všetky doklady, ktorým kasa pridelila JCD (jedinečné číslo dokladu).
 • V histórii predaja na kase sa zobrazuje bloček podľa žurnálu.
  Ak je k dokladu viac úhrad, program ponúkne dialóg na výber. To sa môže stať napríklad pri úhradách faktúry, ktoré možno uhradiť čiastočne.
 • V histórii predaja na kase sa tlačí kópia dokladu podľa žurnálu.
  Ak je k dokladu viac úhrad, program ponúkne dialóg na výber. To sa môže stať napríklad pri úhradách faktúry, ktoré možno uhradiť čiastočne.
 • Pri komunikácii s tlačovým manažérom sa teraz lepšie zobrazuje, na aký súbor sa čaká a koľko bude program čakať na odpoveď.
  Opravili sa chyby počas čakania, program presne identifikuje, na aký súbor čaká a aká je časová rezerva. Pri bločku sme to zmenili aj vzhľadom na komunikáciu so servermi, kde je nastavený čas 8 s na komunikáciu so vzdialeným serverom, 16 s na bloček a 1 s na každý riadok bločku. To by malo pokryť všetky bežné predaje a malo by to byť aj dostatočne rýchle.
 • Ak nie je priradený sklad ku kase, program vypíše oznam o probléme.
  Prejaví sa to potom výpisom chyby index out of bound, pretože program nevie dobre nastaviť sklad do filtra. Treba si potom opraviť nastavenie kasy.

Obchod

 • Oprava prepočtu stavu na sklade po mazaní skladového pohybu.
  V predchádzajúcej verzii program iba upozorňoval na nutnosť prepočítania skladu. Pri veľkom sklade to trvalo veľmi dlho. Teraz sa prepočíta iba stav na dotknutých skladových kartách. Program rozozná nasledovné situácie: vymazanie pohybu, obnovenie pohybu a zmena stavu vymazania pohybu počas editácie.
 • Oprava zobrazenia skladovej karty po kliknutí na hypertext, ak mal užívateľ právo iba zobraziť skladovú kartu.
  V predchádzajúcej verzii sme sprísnili pravidlá po kliknutí na hypertexty alebo tlačidlá vo výberových dialógoch. Omylom sme vypli možnosť otvoriť skladovú kartu len na čítanie, keď to mal užívateľ nastavené.
 • Zablokovanie funkcie storna úhrady faktúry na kase.
  Táto funkcia bola zablokovaná, pretože tak ako bola implementovaná v predchádzajúcej verzii programu, nie je použiteľná pri e-kasách. Ak vychádzame z toho, že zákazník si želal uhradiť faktúru cez kasu, podal peniaze predavačovi a došlo k vytlačeniu bločku, celá operácia je definitívna. Ak následne niekto namieta, že to tak nechcel, tak je korektný spôsob na opravu taký, že sa pôvodná faktúra vystornuje a na kase sa dá úhrada takejto storno faktúry, ktorá na kase urobí reverznú operáciu k predchádzajúcej a v kase bude potom výsledný sumár nulový. A v programe budete mať obe faktúry a k faktúram aj oba bločky.
 • Úhrady faktúry, ktoré vznikli na kase sa nedajú vymazať.
  Vzhľadom na prepojenie úhrady s žurnálom predaja na kase, nie je už možné, aby sa tieto údaje mazali. Môžete mazať iba úhrady, ktoré boli zapísané normálne.
 • Zablokovanie funkcie rekonštrukcia čísla faktúry na iné účely.
  Teraz užívateľ nemôže zmeniť ponúknuté číslo. V minulosti sa stávalo, že túto funkciu použili užívatelia na zmenu dokladu do iného číselného radu a vďaka tomu rozhodili číslovanie na všetkých ďalších pridávaných dokladoch. Správny postup v takom prípade je označiť faktúru za vymazanú, napísať do poznámky, že to bol omyl a kópiou vytvoriť faktúru v novom číselnom rade.
 • Pri mazaní riadku faktúry sa teraz prepočítajú iba dotknuté skladové karty.
  Predtým sa prepočítal celý sklad, čo trvalo dosť dlho pri skladoch s tisíckami položiek.
 • Optimalizácia prepočtu na sklade po vymazaní faktúry.
  V predchádzajúcej verzii sa prepočítal celý sklad. Teraz sa prepočítajú iba dotknuté skladové karty. Toto sa deje na dvoch miestach. Pri použití funkcie na vymazanie faktúry a aj pri editácii faktúry, keď ju označíte za vymazanú.
 • Pri mazaní riadku objednávky sa teraz prepočítajú iba dotknuté skladové karty.
  Predtým sa prepočítal celý sklad, čo trvalo dosť dlho pri skladoch s tisíckami položiek.

Úlohy

 • Oprava výpočtu konca úlohy, keď užívateľ mení na druhej záložke minúty.
  V programe sa takto dalo dodatočne rozladiť začiatok a koniec úlohy a celkovú dĺžku trvania úlohy v minútach. Teraz sa program správa rovnako, ako keby ste čas v minútach zmenili pomocou rozbaľovacej ponuky s definovaný zoznamom typických dĺžok úlohy.