Toto bola verzia, ktorá riešila špecializovanú funkciu hospodárskeho roku a umožnila vytváranie číselníka, kde sa pre každý hospodársky rok dá nastaviť konkrétne obdobie.

Obchod

  • Číselník pre hospodársky rok.
    Teraz je možné vytvárať číselník pre hospodárske roky, kde možno presne určiť, kde je začiatok a kde je koniec daného hospodárskeho roku.