V tejto verzii sme urobili niekoľko dôležitých zmien. Pre firmy, ktoré majú viac skladov a operatívne predávajú z rôznych skladov sme doplnili možnosť pri vytváraní faktúry a pridávaní položiek do nej v jednom dialógu vidieť a vkladať zo všetkých skladov, kde sa daný tovar nachádza. V jednej firme sa stala kuriózna udalosť, že pokiaľ bol užívateľ dostatočne vynaliezavý a postupne uberal práva užívateľovi, na konci mohol daného užívateľa úplne odstrániť. Vzhľadom na možné väčšie škody než úžitok sme operáciu úplného vymazania odstránili. Všetci zákazníci prešli na SQL Server a hypotetická úspora jedného vymazaného riadku v databáze nestojí za možné problémy, ktoré toto vymazanie v údajoch môže spôsobiť. Posledná dôležitá úprava je v úlohách, kde sa optimalizoval prístup do databázy a teraz celá záložka reaguje rýchlejšie.

Firmy

Na dialógu na výber firiem bola odstránená funkcia TOP 100 záznamov.
Táto funkcia bola zastaraná pre SQL server a plne ju vie nahradiť stránkovanie záznamov. Funkcia spôsobovala problémy v tom, že ak sa záznam nachádzal na pozícii väčšej ako 100, tak ho dialóg pri štarte neoznačil ako aktívny.

Obchod

 • Pridanie položky zo skladu vo faktúre má viac možností.
  Na dialógu faktúry sa teraz objavuje možnosť pridania z viac skladov na jednom dialógu pri viacerých funkciách.
 • Urýchlenie výpočtu stavu na sklade.
  Pri veľkých množstvách tovaru na sklade môže byť úspora času až 50%.
 • Oprava kontroly predaja do mínusu.
  Chybu vyvolali úpravy na výberovom dialógu skladových kariet, kde niekedy nesprávne hlásilo nedostatok tovaru na sklade.
 • Vylepšenie reportu v obchode Výstupy/Viac/Skladové pohyby – zisk.
  Teraz report funguje takto. Ak nie je vo filtri skladových pohybov v položke Číslo skladovej karty nič vyplnené, neobjaví sa žiaden doplňujúci dialóg a report sa vypočíta tak ako predtým. Ak je v danej položke niečo vyplnené, zobrazí sa dialóg s dvomi položkami. Ak sa vyberie prvá položka, filter vyberie iba pohyby, ktoré majú danú skladovú kartu a report sa vypočíta pre všetky položky. Ak sa vyberie druhá možnosť, report sa vypočíta iba pre riadky skladového pohybu, ktoré zodpovedajú danému filtru.

Optivus všeobecne

 • Užívateľa nemožno úplne vymazať.
  V predchádzajúcej verzii programu bolo dvojstupňové vymazávanie. V prvom kroku sa preradil užívateľ medzi neaktívnych a v druhom kroku sa dal na druhej záložke úplne vymazať. Teraz sa už úplne vymazať nedá, pretože to spôsobovalo problémy pri neodbornej manipulácii.

Oznamy

 • Oprava oznamu o spise na osobu pri zmene stavu.
  Vtedy v ozname hypertext na osobu nebol. To sa opravilo spolu s miernym vylepšením vzhľadu oznamu do modernejšej podoby.

Registratúra

 • Vloženie súboru do registratúry pomocou techniky Drag-Drop.
  Súbor môžete potiahnuť do otvorenej registratúry z desktopu alebo prieskumníka súborov.

Úlohy

 • V ozname o spise alebo úlohe je zobrazený aj netlačiteľný text.
  V predchádzajúcej verzii bol tento text aj v ozname odstránený. Teraz je tento text (v tvare /* xxx */) v ozname zachovaný a je zobrazený šedým italickým textom. To prispieva k lepšej prehľadnosti práce, pretože vaši zamestnanci v ozname poznámkový text vidia, ale na reportoch zákazníkovi je text odstránený.
 • Číselník sviatkov 2020.
 • Urýchlenie výpočtov v plánovacom kalendári.
  Boli optimalizované prístupy do databázy, ktoré by mali urýchliť výpočty 1-5x.
 • Lepšie ošetrenie práce na záložke Úlohy, keď je užívateľ nesprávne nastavený.
  Ak bol napríklad užívateľ nastavený tak, že sa nezobrazuje v ponukách, program v predchádzajúcej verzii vypísal chybu. Teraz sa zobrazí chybové hlásenie, ktoré lepšie zobrazuje príčinu chyby.
 • Optimalizácia prístupov do databázy na záložke Úlohy, keď je záložka neaktívna.
  Teraz neaktívna záložka Úlohy vôbec nepracuje s databázou a údaje obnoví až v okamihu, ako sa prepnete na záložku.