Táto verzia programu sa sústredila na dva dôležité body. Prvý bod vyriešil otázku pri objednávkach, ktoré z nich sa dajú vybaviť. Toto je vypočítané podľa aktuálneho stavu na sklade. Druhý bod vyriešil umiestnenie tovaru na konkrétnom mieste v sklade. K obom bodom si môžete prečítať samostatný článok.

Obchod

 • Stĺpce so stavom vybavenosti objednávky.
  V menu možno zapnúť výpočet stavu vybavenosti prijatej objednávky. Po zapnutí sa v troch stĺpcoch objavia hodnoty, ktoré slúžia na zhodnotenie stavu možného vybavenia objednávky. Dá sa zobraziť počet položiek s priradenou skladovou kartou v objednávke, počet takýchto položiek, ktoré majú dostatok tovaru na sklade a zaškrtávacie pole, ktoré ukazuje stav možného vybavenia celej objednávky. Textové položky sa neberú do úvahy. Služby sa berú ako vždy dodateľné. Výpočet treba nastaviť v menu vtedy, keď je potrebné zistiť hodnoty, alebo treba použiť položku vo filtri.
 • Filter na také objednávky, ktoré možno dodať zo skladu.
  Na prijatých objednávkach možno filtrovať tie, ktoré majú dostatok tovaru na sklade.
 • Vylepšenie mazania importu skladových kariet.
  Teraz si program poradí aj s importom, ktorý obsahoval obrovské množstvá skladových kariet.
 • Skladová karta obsahuje umiestnenie na konkrétnom sklade.
  V predchádzajúcej verzii programu sa dalo umiestnenie nastaviť iba na samotnej skladovej karte. Teraz je umiestnenie aj na každom konkrétnom sklade. Na dialógu s množstvom danej skladovej karty sa zobrazuje aj umiestnenie. Ak daná skladová karta nie je na konkrétnom sklade, je to v dialógu jasne uvedené.
 • Pri importe pohybu z MODO sa pri každom bloku pohybov vymaže Log.
  Toto prispieva k prehľadnosti aktuálne importovaného pohybu, kde sa užívateľ nemusí zapodievať už spracovanými pohybmi.
 • Pri importe pohybu z MODO sa rozozná prihlásený skladník.
  Novšie verzie MODO umožňujú prihlásenie skladníka a zoznam skladníkov je teraz exportovaný cez Optivus API. Prihlasovanie do MODO je cez osobné číslo užívateľa. V takomto prípade je aj doklad z MODO označený osobným číslom skladníka a v skladovom pohybe je označený ako autor pohybu (v predchádzajúcej verzii to bol ten, čo skladové pohyby potvrdzoval).
 • Pri importe príjemky z MODO sa automaticky upravuje umiestnenie na sklade.
  Vyplňuje sa podľa toho, čo je uvedené na pohybe z MODO.
 • Hromadné nastavenie skladových kariet na konkrétny sklad.
  Funkciou možno priradiť skladové karty na konkrétny sklad naraz. Využíva sa to napríklad pri spolupráci s MODO.
 • Umiestnenie skladovej karty na konkrétnom sklade možno upravovať v programe.
  Umiestnenie sa nastavuje pomocou tlačidla V skladoch na záložke Podrobnosti.