V tejto verzii programu je relatívne málo zmien, pretože sme sa sústredili na dve špecializované oblasti. Prvou je prechod integrácie aplikácie Mobilný skladník zo súborového systému na online systém cez naše Optivus API. Mobilný skladník je teraz bežná Android aplikácia, ktorá komunikuje cez API s programom Optivus. API úplne nahrádza API Mobilného skladníka, čo je pôvodne PHP aplikácia, ktorá sa inštaluje s Mobilným skladníkom. Naše API kompletne simuluje všetky funkcie a sprostredkúva priame napojenie na databázu bez nutnosti vyrábať nejaké exportné súbory.

Druhou zaujímavou novinkou je napojenie cez API na našu registratúru. Z programu Optivus možno získať URL adresu ku každému dokumentu. Tú si môžete vložiť do inej aplikácie. Keď táto aplikácia potrebuje získať obsah daného dokumentu, cez túto URL adresu si ju môže stiahnuť. Funkcia bola navrhovaná tak, aby fungovala iba v internej sieti, ale pripravuje sa úprava, ktorá povolí dané dokumenty aj pre vybrané IP adresy.

Obchod

  • Optimalizácia prepočtu stavu na sklade po predaji na kase z objednávky.
    V tomto prípade sa prepočítajú iba skladové karty, ktoré sú v objednávke.
  • Upravenie Mobilného skladníka pre použitie s MODO Android aplikáciou.
    Integrácia s MODO bola upravená tak, aby teraz program podporoval Android aplikáciu. Nutnou podmienkou používania je inštalácia Optivus API. V programe Optivus sa iba nastavujú parametre a vykonáva sa potvrdenie skladových pohybov, ktoré vygenerovala aplikácia MODO.

Registratúra

  • Kopírovanie URL adresy dokumentu.
    Tato funkcia funguje v spolupráci s Optivus API. Je potrebné si v programe nastaviť URL adresu API. Túto adresu dostanete počas inštalácie API. Je v tvare ‘http://localhost:3001/interface/DB/’. Adresu treba vložiť do nastavenia programu Globálne nastavenie/URL pre API. Po nastavení URL môžete použiť funkciu na záložke Registratúra. Funkcia sa nachádza v menu API/Skopírovať cestu k dokumentu cez API. Na označenom dokumente skopíruje do schránky cestu k dokumentu. Túto cestu si môžete vložiť do svojho iného programu, ktorý bude cestu skladovať. Ak budete potrebovať samotný dokument, nainštalované API dokument dodá. Môžete si to napríklad vyskúšať aj tak, že do prehliadača vložíte vygenerovanú adresu dokumentu.