Táto verzia sa zamerala na vylepšenie spolupráce s API pre e-shop a v obchode doplnila niektoré žiadané funkcie. Doplnilo sa aj rozhranie pre nadstavby, kde sa lepšie kontroluje vytváranie skladových pohybov a možno naskladňovať aj cez výrobky.

Obchod

 • Oprava kópie prijatej faktúry vo voľbe zachovania číselnej rady.
  V predchádzajúcej verzii sme doplnili výberový dialóg, kde si program v niektorých prípadoch vyžiada doplňujúce voľby. Pri výbere zachovania číselného radu podľa pôvodnej faktúry to fungovalo iba na vystavených faktúrach a na prijatej faktúre to vždy nastavilo základný číselný rad.
 • Vymazanie obrázka ku skladovej karte.
  Bola doplnená funkcia na vymazávanie obrázkov ku skladovým kartám.
 • Vo výbere skladového pohybu sa zobrazujú stĺpce názov a vytvorené.
  Boli doplnené nové stĺpce, aby bol výber prehľadnejší.
 • Hromadné nastavenie užívateľskej vlastnosti na skladovej karte.
  • Možno nastavovať užívateľské vlastnosti po jednej vlastnosti nad výberom skladových kariet. Ak sa jedná o multihodnotu, dôjde vždy k pridaniu novej hodnoty, ak je nejaká hodnota vyplnená. Ináč program neurobí nič, pretože pri multihodnotách nie je možné rozoznať, či sa má nejaká vymazať.
  • Ak je to obyčajná vlastnosť, potom prázdna hodnota spôsobí vymazanie danej vlastnosti. Ak je nastavená hodnota, potom sa vlastnosť alebo vytvorí, alebo ak už existuje, tak sa prepíše jej hodnota.

Optivus všeobecne

 • Doplnenie parametrov príkazového riadku pre Optivus.
  • Boli doplnené dva parametre. Ak použijete parameter optivus.exe /select:názov, potom bude v zozname databáz označená databáza s rovnakým názvom. Implicitne je program nastavený tak, že používa jednu ostrú databázu a druhú cvičnú. Nastavený je tak, aby bola označená ostrá databáza. Týmto nastavením to možno zmeniť.
  • Druhý parameter sa používa v kombinácií s predchádzajúcim parametrom. Ak použijete parameter optivus.exe /noselectdb /select:názov, potom sa nezobrazí výberový dialóg a rovno sa zobrazí prihlasovací dialóg do nastavenej databázy.
  • Toto je vhodné použiť vtedy, ak používate Optivus s viac databázami a potrebujete si vytvoriť ikony na ploche, ktoré spustia konkrétnu databázu bez toho, aby ste si ju museli vyberať v zozname.