Táto verzia bola zameraná na vylepšenie prepojenia nadstavieb a programu Optivus. Nadstavby teraz môžu vo filtroch v hlavnom programe používať vlastné dialógové okná s bohatšou ponukou filtrov. Súčasne prebiehajú práce na presune programu do Google Cloudu. Úprava by mala zabezpečiť to, aby mohol zákazník používať aj na svojom vlastnom serveri, alebo mohol mať SQL databázu v cloude. Toto by malo uľahčiť prácu pre firmy, ktoré doteraz používali našu Jet databázu.

Obchod

 • Filter na skladové karty, ktoré idú do e-shopu.
  Pomocou filtra možno pohodlnejšie hľadať medzi skladovými kartami.
 • Odstránenie pozostatkov JET oznamov pri opravovaní cien na skladových kartách.
  Toto malo zmysel iba pri JET verzii programu, kde občas dochádzalo k nepredvídateľným zmenám v niektorých stĺpcoch s reálnymi číslami v databáze.
 • Kópia faktúry zachováva číselnú radu.
  Teraz sa program správa tak, že ak zistí na originálnej faktúre nastavenú číselnú radu, opýta sa, či má túto radu zachovať, alebo nastaviť niečo iné.

Optivus všeobecne

 • Oprava písmena č pri vyhľadávaní v gridoch pomocou priameho písania.
  Pri vyhľadávaní v gride písaním do gridu nefungovalo stlačenie klávesy č. Iba priame stlačenie na slovenskej klávesnici. Pri písaní s mäkčeňom to fungovalo aj predtým.
 • Upravenie vzhľadu výberovej ponuky so zvýraznením nadpisov položiek.
  S touto ponukou sa môžete stretnúť napríklad pri štarte programu. Nadpisy, ktoré boli doteraz iba tučným písmom, sú teraz aj mierne väčšie. Prospieva to čitateľnosti ponuky.