Táto verzia sa sústredila na vyriešenie problémov komunikácie medzi programom a pluginmi. Preto zdanlivo obsahuje iba minimum noviniek.

Obchod

  • Presun vetiev stromu skladových kariet.
    Na dialógu stromu skladových kariet možno presúvať jednotlivé položky v strome. Položku treba označiť a posunúť na nové miesto v strome. Ak položku potiahnete na inú položku, stane sa jej podriadeným. Ak ju posuniete pred názov vľavo, položka sa posunie v strome pred ňu na rovnakej úrovni vnorenia.

Optivus všeobecne

  • Nastavenie šablóny pre názov súboru exportovaného reportu.
    Na dialógu reportu si možno nastaviť názov šablóny pre súbor, ktorý sa bude ukladať. Funguje to napríklad na faktúrach, kde je možné mať v názve súboru číslo faktúry a údaje odberateľa. Funkcia sa nachádza v menu na tlačidle Uložiť.