Táto verzia sa sústredila na opravenie chýb a nedostatkov v plánovaní. Upravili sme aj tipy na používanie programu, aby boli graficky jasnejšie odlíšené od bežných chybových hlásení programu.

Optivus všeobecne

 • Tipy programu Optivus sú teraz graficky lepšie odlíšené od bežných hlásení programu.
  Na dialógu je grafika a ovládacie prvky sú preusporiadané tak, aby nevyvolávali dojem chybového hlásenia.

Plánovanie

 • Oprava chyby ukladania vzorového kalendára v pláne.
  Teraz program do vzoru uloží aj nastavený kalendár.
 • Z dialógu Využitie zdrojov po dňoch možno otvoriť spis aj plán.
  Po kliknutí na konkrétnu úlohu z plánu možno otvoriť súvisiaci spis aj súvisiaci plán.
 • Na dialógu Využitie zdrojov po dňoch sú splnené úlohy vyznačené modrou farbou.
  Predtým boli všetky úlohy vykreslené šedou farbou.
 • Dialóg Využitie zdrojov po dňoch sa otvára rozbalený iba po meno užívateľa.
  Jeho jednotlivé úlohy na deň sú zbalené preto, aby sa dalo primárne sústrediť iba na celkový čas v pláne na danej osobe alebo zdroji.
 • Oprava chyby kopírovania plánu na úlohách, ktoré mali nastavený minimálny dátum začiatku.
  V predchádzajúcich verziách programu sa tento dátum skopíroval v nezmenej podobe. Teraz sa nastaví na rovnakú hodnotu, ako je nastavovaný začiatok tejto úlohy. To zabráni tomu, aby sa pri následných automatických prepočtoch plánu neposúval začiatok úlohy na nezmyselné dátumy.
 • Plánovací kalendár v grafe zobrazuje časy práce a časy oddychu.
  Teraz sa dá z grafu lepšie rozoznať, prečo zdanlivo krátka úloha trvá aj dva dni. V grafe je teraz vidno, kedy bola obedňajšia prestávka a kedy bola noc.