Táto verzia sa sústredila na optimalizácie na záložke Úlohy. Mnohé funkcie boli optimalizované na rýchlosť. To nám umožnilo to, že je program teraz vyvíjaný iba pre MS SQL Server. Pridali sme na záložku aj niekoľko zaujímavých analytických reportov.

Obchod

 • Sériový port pre skener možno nastaviť pre každý počítač samostatne.
  Teraz sa dá nastaviť port pre sériový skener pre každý počítač. To umožňuje mať vo firme viac skenerov a nemusia byť skonfigurované všetky na jeden port, čo sa vo firme častokrát ani nedá realizovať. Teraz sa v nastavení programu dá rozbaliť položka Globálne nastavenie/Skener/COM port do dialógu, kde pre každý počítač nastavíte konkrétny port. Optivus si pri štarte podľa názvu počítača nastaví správny sériový port. Históriu sériového portu môžete sledovať pomocou funkcie Pomoc/Logy/História sériového portu.
 • Doplnenie nových stĺpcov do dátovej kocky Analýza skladových položiek vystavených faktúr.
 • Boli doplnené stĺpce dodávateľ 1, dodávateľ 2, výrobca, umiestnenie skladovej karty v strome a poskytnutá zľava.
 • Zotriedenie stromu skladových kariet abecedne.
  Na záložke Obchod/Skladové karty a na výberovom dialógu na výber skladovej karty možno na strome použiť pravé tlačidlo myšky a zvoliť funkciu Zotriediť abecedne.

Optivus všeobecne

 • Doplnenie jednorázového sviatku na 30.10.2018.
  Výročie Deklarácie slovenského národa.
 • Oprava rozbalenia kalendára.
  Pri prechode na novú verziu kompilátora sa pri kliknutí na šípku na dátumovej komponente, ktorá mala nastavený dátum, v kalendári neobjavil dátum z komponenty, ale dnešný dátum. Toto bolo opravené a objaví sa tam teraz dátum, ktorý bol nastavený v komponente.

Úlohy

 • Optimalizácia štartu záložky Úlohy.
  Niektoré výpočty tabuliek pri štarte programu prebehnú iba raz.
 • Doplnenie reportu Zoznam úloh podľa dochádzky.
  Tento report je podobný ako existujúci report podľa fondu pracovného času. Používa na porovnanie reálnu dochádzku.
 • Oprava posunu v tabuľke prehľadu úloh pomocou klávesnice.
  V predchádzajúcej verzii vyvolal posun aktívnej bunky na bunku s hypertextom kliknutie na hypertext. Teraz sa dá na hypertext kliknúť iba myškou.
 • Optimalizácia prehľadu vlastných úloh.
  Teraz je na tejto záložke v úlohách vykreslenie približne 12x rýchlejšie a boli aj opravené chyby nesprávneho triedenia podľa dátumu.
 • Zapísanie zmien po zobrazení dialógov z obchodu, ktoré sa zobrazili po kliknutí na hypertext.
  V predchádzajúcej verzii program síce dovolil upraviť všetko na dialógu, ale zmeny neuložil. Táto chyba je opravená.
 • Optimalizácia výpočtu kalendára v úlohách.
  Kalendár sa nachádza na záložke vľavo. V rôznych farbách zobrazuje obsadené dni. Na výpočet sa predtým používalo niekoľko postupných prehľadaní tabuliek, z ktorých sa farby postupne vytvorili. Teraz je potrebný na zobrazenie iba jeden výpočet, ktorý bol optimalizovaný pre SQL Server. Celkové urýchlenie výpočtu je približne osemnásobné voči predchádzajúcej verzii.
 • Oprava obnovovania zoznamu úloh.
  Na záložke Úlohy sa korektne neobnovoval zoznam úloh. Všetky ostatné grafické objekty na záložke (kalendár, plánovací kalendár) si v pravidelných intervaloch aktualizovali zoznamy úloh, ale hlavný zoznam úloh nebol súčasťou tohto obnovovania.
 • Oprava pokračovania úlohy, pokiaľ mal komentár viac ako 8000 znakov.
  Chyba vznikla pri prechode na novú verziu vývojového prostredia. Keďže takéto komentáre sú zriedkavé, odhalili sme chybu až teraz.
 • Report prehľadu práce v úlohách.
  Pod týmto reportom sa nachádzajú v skutočnosti štyri dynamické reporty, ktoré vypočítajú report na dané obdobie. Reporty nájdete v menu Výstupy/Prehľady na záložke Úlohy.

Zariadenia

 • Filter zariadení podľa neexistencie spisu v danom období s registratúrnou značkou.
  Ak vo filtri zariadení nastavíte registratúrnu značku pre spis, vyberiete obdobie a nastavíte filter dátumov podľa neexistujúceho spisu s registratúrnou značkou, dostanete do tabuľky iba tie zariadenia, ktoré nemali v danom období vytvorený spis s touto značkou a nachádzajú sa v spise ako súvislosť.
 • Oprava funkcie na vytvorenie spisu k zariadeniu.
  Pokiaľ užívateľ vybral vytvorenie spisu podľa vzoru (Zariadenie/Vytvorenie spisu/Podľa vzoru) a dal operáciu zrušiť tlačidlom, v predchádzajúcej verzii programu sa objavila chyba.
 • Filter zariadení podľa spisu v danom období s registratúrnou značkou
  Ak vo filtri zariadení nastavíte registratúrnu značku pre spis, vyberiete obdobie a nastavíte filter dátumov podľa spisu s registratúrnou značkou, dostanete do tabuľky iba tie zariadenia, ktoré mali v danom období vytvorený spis s touto značkou a nachádzajú sa v spise ako súvislosť.