V tejto verzii sme sa sústredili na niektoré, dlhší čas sa vlečúce chyby, ktoré vznikli pri prechode programu na novú verziu. Vylepšili sme takto hľadanie pomocou písania v tabuľkách a niekoľko špecifických prípadoch, ktoré sa objavili vo filtroch. Okrem toho sme doplnili funkcie na konverziu multivýberu na položku vo filtri. Táto funkcia umožňuje zadefinovať si do filtra ľubovoľnú vlastnú kombináciu nejakých spisov. Následne už nad takouto filtrovanou skupinou môžete používať napríklad funkcie na vytváranie reportov.

Firmy

 • V detailoch Osoby na záložke Firmy sa zobrazujú iba živé osoby.
  V predchádzajúcej verzii tam boli aj vymazané osoby. Pokiaľ chcete vidieť aj vymazané osoby vo firme, musíte na to použiť záložku Osoby alebo dialóg Firma.

Obchod

 • Užívateľské vlastnosti v objednávkach.
  Na dialógu objednávky možno vypĺňať užívateľsky definované vlastnosti.
 • Oprava nastavovania parametra synchronizácie skladovej karty do e-shopu.
  Teraz program dodržiava povolenie z nastavenia programu a povoľuje meniť túto položku na skladovej karte a v dialógu na hromadné nastavenie iba vtedy, keď má daný užívateľ na to povolenie.
 • Oprava kolízií pri stláčaní klávesy F1 v obchode.
  V obchode stlačenie skratky Alt-F1 vyvoláva tlač faktúry. Občas program spolu s tým zobrazil manuál na Internete.

Optivus všeobecne

 • V detailoch sa lepšie zobrazujú veľké textové polia.
  Teraz program zistí, že je v poli text na viac riadkov. Potom každý riadok textu umiestni do osobitného podriadeného riadku, aby sa takýto text zobrazil celý a dal sa pohodlne prehliadať.
 • Oprava tlače reportov, ktoré používali zoskupovanie stĺpcov.
  Chyba vznikla pri prevode programu do novej verzie kompilátora. Prejavovala sa iba na veľkých tabuľkách, ktoré mali viac ako 250 riadkov.
 • Oprava nastavovania užívateľských filtrov.
  V nastavovaní filtrov boli opravené viaceré problémy, ktoré sa mohli prejaviť pri neopatrnom klikaní v zozname užívateľských filtrov. Bolo aj spresnené označovanie dialógov pri rôznych situáciach vo filtrovaní, ktoré mohli spôsobiť nejednoznačnosť v chápaní významu jednotlivých možností.
 • Oprava vyhľadávania v tabuľkách pomocou písania znakov priamo do tabuľky.
  Ak kliknete na tabuľku s údajmi a začnete písať, program začne podľa vložených písmen vyhľadávať v záznamoch. Vyhľadávanie bolo opravené tak, aby vždy hľadalo bez rozlišovania veľkých a malých písmen, možno písať aj znaky s interpunkciou a to aj priamo stlačením znaku v prvom riadku slovenskej klávesnice, aj cez mŕtvu klávesu dĺžeň a mäkčeň.
 • Nastavenie farby párnych a nepárnych riadkov v tabuľkách.
  V personálnom nastavení si môžete nastaviť farby párnych a nepárnych riadkov v tabuľkách. Toto nastavenie môže pomôcť čitateľnosti textov a oddelenia jednotlivých riadkov od seba.

Spisy

 • Multivýber a filter na spisoch.
  Táto funkcia je určená na to, aby ste si pomocou multifiltra v zozname spisov zaškrtli požadované spisy a definovali ich ako skupinu spisov vo filtri. Multivýber v zozname spisov sa zapína tak, že kliknete na tabuľku a stlačíte Ctrl-M. Zaškrtnete požadované spisy a vyberiete funkciu menu pravej myšky Vytvoriť skupinu. Skupinu si pomenujete a automaticky sa nastaví v multizaškrtávacom filtri na začiatku filtra. Záznamy zodpovedajúce definovanému filtru sa automaticky vyfiltrujú.