Táto verzia sa sústredila na odstraňovanie chýb. Začali sme aj úpravy na dochádzkovom turnikete. Pracujeme na urýchlení jeho štartu v prostredí, kde pracuje súbežne veľa užívateľov.

Dochádzka

Oznamy

 • Oprava generovania oznamu pri zmene zodpovednosti za úlohu.
  Teraz sa vygeneruje iba jeden oznam, ktorý obsahuje informáciu o zmene zodpovednosti. Predchádzajúce verzie programu vygenerovali tri oznamy.

Spisy

 • Oprava reportu Hrubý zisk celkom – prehodené hodnoty v stĺpcoch.
  V reporte boli prehodené stĺpce Pokladňa a poštovné. Chyba bola aj v časti Podľa faktúr aj v časti podľa objednávok

Úlohy

 • Na dialógu na výber úlohy sa zobrazujú vo filtri podľa zodpovedného iba aktívni užívatelia.
  V predchádzajúcej verzii programu boli vo výberových ponukách všetci užívatelia.
 • Oprava generovania oznamu o zmene úlohy, keď v úlohe nebolo nič zmenené.
  Teraz sa oznam vygeneruje iba vtedy, keď bolo niečo zmenené. Ak sa súčasne zmenila aj zodpovedná osoba, nie je oznam generovaný, pretože zodpovedný už dostal oznam o zmene zodpovednosti.
 • Oprava zobrazenia položiek z dochádzky v plánovacom kalendári.
  Pokiaľ boli prerušenie vytvorené automaticky, neobsahovali v kalendári žiaden popis a zobrazovali sa iba ako bledomodré obdĺžniky.