Zoznam zmien programu Optivus pre verziu 5.10. V tejto verzii sme sa sústredili na skvalitnenie práce vo veľkých poliach. Do týchto polí sa obvykle píše obsah na spise alebo úlohe. Teraz sa po dvojkliku zobrazí veľké okno s hypertextami a funkciami menu pravého tlačidla myšky.

Obchod

 • Oprava oznamu po vytvorení skladovej karty na dialógu výber skladovej karty
  V programe sa mohlo objaviť varovanie, že taká karta nie je v zozname po stlačení OK na dialógu novej karty. Teraz program najprv aktualizuje zoznam kariet a až potom kontroluje, či sa tam daná karta objavila.
  Vytvorenie skladovej karty z výberu skladových kariet preberie názov karty z filtra.
  Ak je vo filtri vyplnená položka názov skladovej karty, po stlačení tlačidla Nová skladová karta sa tento názov prenesie aj na skladovú kartu, aby sa urýchlilo vkladanie novej skladovej karty.
 • Oprava rezervovania položky na prijatej faktúre.
  Na prijatej faktúre sa žiadna rezervácia nekontroluje.

Optivus všeobecne

 • Doplnenie celoobrazovkového editora na textové polia.
  Veľké textové polia majú menu pravej myšky. V menu je funkcia Upraviť text vo veľkom okne. Po výbere funkcie sa text z poľa zobrazí vo veľkom okne s väčším písmom. V okne sú zachované aj všetky funkcie pravej myšky, farbenie hypertextov a klikanie na hypertexty.
 • Krajšie vykresľovanie dialógov na úpravu čiselníka.
  Na niektorých dialógoch sú upravené vertikálne rozostupy medzi položkami.

Spisy

 • Vylepšenie vkladania požiadaviek priamo do spisu.
  Požiadavku možno vložiť priamo do spisu ako hypertext. Napríklad v obsahu kliknete pravým tlačidlom myšky a vyberiete funkciu Označený text/Nová požiadavka s hypertextom. V požiadavke sa nastaví prepojenie na spis a pokiaľ je spis priradený na projekt, modul alebo verzii, nastavia sa podľa spisu aj tieto polia v požiadavke.
 • Zapamätávanie posledného filtra v spisoch.
  Program si teraz pamätá posledný nastavený filter v zozname spisov. Pri novom spustení programu je tento filter automaticky nastavený.
 • Oprava prekreslenia záložky obchodu v spise.
  Pri niektorých operáciách s faktúrou, objednávkou alebo skladovým pohybom sa celý zoznam neprekreslil korektne.