V tomto článku si vysvetlíme, ako sa používa program Optivus tak, aby poskytoval cez API údaje pre e-shop. Optivus API je samostatná aplikácia, ktorá sa inštaluje na server a poskytuje JSON API pre e-shop.

Nastavenie

Aby sme mohli poskytovať cez API údaje pre e-shop a aby sme aj z e-shopu prijímali nové objednávky, musíme si systém najprv nastaviť. Časť nastavenia sa robí priamo v programe Optivus a zvyšok sa nastavuje priamo v konfigurácii pre API. Nie je zmyslom tohoto článku, aby sme si vysvetľovali inštaláciu API. Je to len informácia o tom, čo sa tam nastavuje, pretože je to dôležité pre pochopenie práce s API.

  • Vytvorenie nového užívateľa – Tento užívateľ predstavuje vzdialený e-shop a pomocou neho budú označené všetky doklady v programe, ktoré nám e-shop vytvorí. Užívateľ sa vytvorí ako bežný užívateľ v systéme pomocou funkcie menu Súbor/Užívatelia.
  • Sklad pre e-shop – Je potrebné nastaviť, cez ktorý sklad pracuje e-shop. Má to vplyv na stavy tovaru na sklade, ktoré sú sprostredkované cez API do e-shopu. Nie je potrebné vytvárať špeciálny sklad. Pokiaľ vám vyhovuje predaj z hlavného skladu, môže sa nastaviť aj ten. Sklad sa nastavuje v konfigurácii API.
  • Vytvorenie zoznamu stavov objednávok – V e-shope zákazník obvykle vidí, v akom stave je jeho objednávka. Tieto stavy si môžete vytvoriť v programe a cez API sú prístupné aj pre e-shop. Stavy sú jednoduché textové názvy každého stavu. Vytvoríte si ich cez číselník v menu Číselníky/Obchod/Stav objednávky. Je potrebné vytvoriť aspoň jeden stav, pretože ho potrebujeme do nasledovného nastavenia.
  • Nastavenie stavu objednávky, ktorú vytvoril e-shop – Každá objednávka, ktorá bude vytvorená cez API z e-shopu bude vytvorená v tomto stave. Stav sa nastavuje v konfigurácií API.
  • Nastavenie editačných možností pre API – Tu je možné nastaviť, či sa dá cez API vytvoriť firma, kontaktná osoba a objednávka. API môže slúžiť na rôzne účely a pokiaľ sa rozhodnete, že e-shop môže používať iba existujúcu databázu vašich firiem, môže sa to dosiahnuť pomocou tohto nastavenia. Toto všetko sa nastavuje v konfigurácii API.
  • Nastavenie API do režimu viacerých databáz – Ak máte v programe Optivus viac databáz pre vaše rôzne firmy, možno nastaviť jedno API, aby poskytovalo prístup ku každej z nich. Každá databáza môže mať úplne iné nastavenie parametrov.

Skladové karty

Do e-shopu neposkytuje API všetky skladové karty. Karta musí byť označená v poli e-shop. Takto môže označovať skladové karty iba užívateľ s dostatočným oprávnením. Oprávnenie sa nastavuje v nastavení programu Globálne nastavenie/Obchod/E-shop, reporty/Karta do e-shopu. Označiť môžete aj viac skladových kariet pomocou hromadných operácií.

Ku každej skladovej karte je možné pridať obrázky. Obrázky sa pridávajú na detailoch pod skladovou kartou. V detaile Obrázky sa dajú pridať jednotlivé obrázky pomocou menu pravého tlačidla myšky. Jeden obrázok ku skladovej karte by mal byť označený ako implicitný. Program takto označí prvý pridaný obrázok, ale môžete to zmeniť.

Typ produktu a užívateľské vlastnosti

Ku každej skladovej karte je vhodné pridať aj užívateľské vlastnosti, ktoré sa môžu zobraziť v e-shope. Najprv si treba naplniť číselník Typov produktov. Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Obchod/Typy produktov. Typ produktu sa využíva na to, aby sa z celkového množstva rôznych užívateľských vlastnosti ku konkrétnej skladovej karte zobrazili iba súvisiace. Napríklad ak predávate tričká, potom budete používať užívateľské vlastnosti farba a veľkosť. Ale pri inom type produktu to môžu byť úplne iné vlastnosti.

Priradenie užívateľskej vlastnosti k typu produktu sa robí priamo na dialógu užívateľskej vlastnosti. Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Užívateľské vlastnosti. Typ produktu priradíte na vlastnosti na položke Optivus Typ v druhom rozbaľovacom menu.

Na dialógu skladovej karty sa typ produktu vypĺňa na záložke Podrobnosti. Vlastnosti sa vypĺňajú na záložke Užívateľské.

Prijatie objednávky z e-shopu

Objednávky sa vytvárajú cez API automaticky. Objednávka je označená ako vystavená od užívateľa z e-shopu. Bude sa nachádzať v stave, ktorý ste si určili ako úvodný pre e-shop. Ak je to povolené, e-shop k objednávke vytvorí aj novú firmu a kontaktnú osobu. To v prípade, že sa taká firma ešte nenachádza v zozname. E-shop cez API môže pridať položky, ktoré sú napojené na skladovú kartu alebo textové položky, ktoré nesúvisia so skladom. Napríklad poštovné alebo prepravu. Alebo rôzne kupónové zľavy.

E-shop môže na položke nastaviť cenu bez DPH, DPH a zľavu. Je vhodné, ak e-shop nemanipuluje priamo s cenou a ponechá ju tak, ako ju získal cez API. A prípadnú zľavu nastaví iba cez pole zľava. Vtedy budete mať prehľad o tom, akú celkovú zľavu ste danej firme dali v e-shope.

Vystavenie faktúry k objednávke

V programe možno z vystavenej faktúry vytvoriť PDF doklad, ktorý sa dá cez API presunúť do e-shopu. Oprávnenie sa nastavuje v nastavení programu Globálne nastavenie/Obchod/E-shop, reporty/Vytvoriť faktúru pre e-shop. Vtedy na dialógu tlače faktúry, ktorá je vytvorená z objednávky, pribudne tlačidlo ESH faktúra. Po jeho stlačení sa faktúra presne v tvare, ako je na obrazovke, prevedie do PDF a uloží sa do zoznamu dokladov k objednávke. Skontrolovať to môžete v detailoch pod objednávkou v položke E-shop dokumenty.

Iná adresa dodania na objednávke

Ak e-shop nastaví na objednávke inú adresu dodania, parametre adresy nájdete na objednávke na záložke Odberateľ. Tieto údaje sa prenesú aj na faktúru, ktorú vytvoríte z objednávky. Vytlačia sa aj na faktúre.