Ku každej skladovej karte možno pridávať obrázky. Obrázky sa pridávajú na detailoch pod skladovou kartou na záložke Obchod. Na pridávanie slúži detail Obrázky. Detail zobrazuje zoznam obrázkov a ku každému sú uvedené základné informácie. Obrázky sú určené pre interné použitie vo firme, alebo je ich možné využiť ako podklad pre e-shop.

optivus_skarta_obrazky

  • Popis – Krátky popis obrázka.
  • Súbor – Názov súboru, ktorý bol vložený.
  • Implicitný – Či je obrázok implicitný ku skladovej karte.
  • Šírka – Šírka obrázka v pixeloch.
  • Výška – Výška obrázka v pixeloch.

Obrázky sa pridávajú a spravujú pomocou niekoľkých funkcií, ktoré sú v menu pravého tlačidla myšky.

  • Pridať obrázok – Vyhľadá sa obrázok na disku a pridá sa do zoznamu.
  • Zmeniť obrázok – Existujúci vložený obrázok sa zmení na iný obrázok z disku.
  • Zmeniť popis obrázka – Zmení sa popis obrázka.
  • Nastaviť ako implicitný – Označený obrázok sa nastaví ako implicitný ku skladovej karte. Iba jeden obrázok môže byť implicitný.
  • Zobraziť obrázok – Označený obrázok sa zobrazí v dialógu.

Pridanie nového obrázka

Po označení skladovej karty je možné funkciou Pridať obrázok vložiť nový obrázok ku skladovej karte. Program ponúkne výberový dialóg na obrázky typu JPEG a PNG. Po výbere konkrétneho obrázka sa zobrazí dialóg na upravenie popisu. Popis nie je povinný. Užívateľom programu ale môžu popisy pomôcť pri získaní lepšieho prehľadu o neznámej skladovej karte.

Popisy je možné využiť napríklad pri importe obrázkov do e-shopu, pokiaľ e-shop podporuje popisy obrázkov. Prvý vložený obrázok je označený ako implicitný ku skladovej karte. Pokiaľ je potrebné toto zmeniť, môžno funkciou Nastaviť ako implicitný vybrať iný obrázok.

Zmena obrázka

Ak po čase prestane byť obrázok aktuálny, možno ho zmeniť funkciou Zmeniť obrázok. Môže sa aj stať, že do programu vložíte obrázky z nízkym rozlíšením a je potrebné ich nahradiť za kvalitnejšie. Na všetky tieto požiadavky slúži práve táto funkcia.

Implicitný obrázok

Obvykle v každom e-shope je jeden obrázok zobrazený hneď po načítaní stránky so skladovou kartou. Ostatné obrázky sú napríklad prístupné ako miniatúry. Preto je aj v programe stĺpec Implicitný, aby bolo hneď jasné, ktorý obrázok sa má takto správať. Pokiaľ je treba vybrať iný obrázok, slúži na to funkcia Nastaviť ako implicitný. Skladová karta môže mať iba jeden implicitný obrázok. Ostatné sa automaticky nastavia ako bežné obrázky.

Zobrazenie obrázka

Ak je potrebné obrázok zobraziť, slúži na to funkcia Zobraziť obrázok. Obrázok sa zobrazí v dialógovom okne, ktoré je maximalizované. Ak je obrázok väčší, zobrazia sa aj posuvné lišty, aby sa celý obrázok dal skontrolovať. V nadpise dialógu je uvedený názov súboru a jeho rozmery.