Pokiaľ si často ukladáte súbory reportov a pri zobrazení dialógu na ukladanie súboru musíte vždy zmeniť názov súboru, potom určite využijete túto funkciu. Funkcia bola doplnená do verzie 5.30 programu Optivus.

Na dialógu s reportom došlo k úprave vzhľadu tlačidla Uložiť. Teraz na ňom pribudla malá šípka, ktorá rozbaľuje doplňujúcu ponuku. V ponuke je funkcia Nastaviť šablónu súboru. Zobrazí sa dialógové okno, kde si môžete nastaviť šablónu, podľa ktorej sa bude pomenovávať výsledný súbor. Ak to daný report dovoľuje, môžete použiť aj premenné. Napríklad v reporte vystavenej faktúry môžete použiť číslo faktúry, názov odberateľa, jeho adresu alebo originálne číslo objednávky.

Predstavte si napríklad, že si každú faktúru ukladáte a máte zaužívaný zvyk, že ju pomenujete číslom faktúry a názvom odberateľa. Vtedy si šablónu nastavíte podľa priloženého obrázku. Kedykoľvek potom uložíte report do HTML alebo do PDF, automaticky preberie názov podľa nastavenej šablóny. V názve bude odstránená diakritika a medzery budú nahradené podčiarknikmi, aby sa uložený súbor dal bezpečne odosielať mailom medzi rôznymi operačnými systémami a programami na spracovanie e-mailov.

Toto nastavenie funguje pre každý report osobitne a každý užívateľ môže mať svoje vlastné nastavenie šablóny.

optivus_report_save_template