Optivus 5.37 umožňuje zobraziť informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávky. Môžete si zobraziť príslušné stĺpce a môžete použiť aj filter.

V menu použite príkaz Objednávky/Zobraziť stav dodania. Tým zapnete doplňujúce výpočty, ktoré umožňujú zistiť informácie o stave na sklade pre každú objednávku.

objednavka-vybavit-menu

V zozname stĺpcov v tabuľke si zapnite stĺpce Položky na sklade, Položky a Dá sa dodať. Tieto informácie vám ukazujú, koľko riadkov má daná objednávka, ktoré sú napojené na skladové karty. Porovnaním čísel rovno vidíte, koľko riadkov z danej objednávky ste schopní aktuálne dodať zákazníkom. Posledný stĺpec robí výpočet za vás a ak sa dá celá objednávka vybaviť, budete v ňom vidieť zaškrtnutý štvorček.

Treba si ale uvedomiť, že je to aktuálna informácia. Akonáhle niektorú objednávku vybavíte, alebo len urobíte skladový pohyb, informácie sa zmenia. Čiže zobrazená informácia sa nevyhodnocuje tak, že všetky zobrazené objednávky sa dajú vybaviť, ale to treba chápať tak, že ľubovoľná objednávka z nich sa v tejto chvíli dá vybaviť. Po jej vybavení dostanete aktuálne informácie o zvyšných objednávkach.

objednavka-vybavit-stlpce

Vo filtri môžete používať položku Dá sa dodať. Vtedy sa zobrazia iba tie objednávky, ktoré sa dajú dodať. Čiže majú v tejto chvíli na sklade dosť tovaru.

objednavka-vybavit-filter