V súčasnosti naše vývojové oddelenie pracuje na integrácii a testovaní riešenia spoločnosti Varos, s.r.o. do IS Optivus.

Predpokladaný termín ukončenia je do 15. 11. 2019.
Spoločnosť VAROS TRADE, s.r.o. integruje do svojich riešení eKasa FT4000B a FT5000B CERTIFIKOVANÉ RIEŠENIE od zmluvného partnera BOWA s.r.o.
Rozhodnutie o certifikácii č.: 380902/2019.
Toto certifikované riešenie sa bude predávať pod obchodnou značkou FT4000B alebo FT5000B.
Certifikačná autorita nevydáva certifikát na kompletnú eKasu, ale posudzuje a vydáva certifikáty na PPEKK a CHDÚ. Na základe integrácie PPEKK a CHDÚ do zariadení FT4000B a FT5000B s priamym prepojením prenosu údajov medzi PPEKK s CHDÚ, ktoré je osadené v zariadeniach FT4000B a FT5000B sú splnené všetky podmienky certifikačnej autority.
Zariadenia FT4000B a FT5000B sú plnohodnotným certifikovaným riešením pre systém eKasa.
V tejto veci sme kontaktovali aj Finančnú správu, ktorá uvedené skutočnosti potvrdila.