Vo verzii programu Optivus v. 5.43 sme doplnili podporu pre eKasy FT4000B a FT5000B. Komunikácia s kasou sa vykonáva pomocou programu tlačový manažér.

Tlačový manažér

Pre obe verzie kasy sa používa rozdielny tlačový manažér. Ten si treba nainštalovať zo stránky výrobcu. Pri inštalácii je potrebné dodržať pokyny výrobcu. V tomto článku sa budeme venovať iba tomu, ako nastaviť oba programy tak, aby spolu komunikovali. Komunikácia prebieha cez zdieľaný adresár, do ktorého oba programy zapisujú a vytvárajú tam súbory. Komunikácia vždy prebieha tak, že program Optivus zapisuje požiadavku a tlačový manažér ju spracuje a zapíše odpoveď.

Zdieľaný adresár by sa mal nachádzať na lokálnom disku počítača, odkiaľ sú spúšťané oba programy. Sieťový adresár nie je doporučený, pretože tam do komunikácie vstupuje ďalší prvok v podobe servera, ktorý zabezpečuje prácu so súbormi. V prípade neočakávaného pádu niektorého z programov sa môže stať, že komunikačné súbory zostanú na serveri zamknuté a na ďalšie fungovanie komunikácie je nevyhnutný reštart servera. V prípade inštalácie na lokálnom disku by sa niečo takého nemalo stať.

Tlačový manažér by sa mal spúšťať hneď po zapnutí počítača v autoštarte.

Nastavenie v tlačovom manažéri, ktoré je nevyhnutné na komunikáciu

V tlačovom manažéri je potrebné nastaviť:

 • Preberanie tlače cez súbory
 • eFT4000/Platidlá

V preberaní tlače cez súbory nastavte cestu (Cesta k vstupnému súboru) do adresára na súbor, ktorý sa volá blocek.txt. Príklad vidíte na obrázku. Výstup (Info adresár) z tlačového manažéra nasmerujte do toho istého adresára.

tm4000b_setup_subory

Platidlá nastavte v poradí:

 • Hotovosť
 • Karta
 • Lístky
 • Šeky

tm4000b_setup_platidla

Nastavenie v programe Optivus

V programe Optivus nastavte:

 • Typ fiškálneho modulu (Fiškálny modul)
 • Komunikačný adresár (Vzdialená kasa)

optivus_tm4000b_kasa

optivus_tm4000b_fm

Používanie starého tlačového manažéra

Toto riešenie nie je kompatibilné so starými kasa a starým tlačovým manažérom. V programe došlo k množstvu úprav a tie nie sú kompatibilné so starou kasou.

Zoznam podporovaných funkcií

Cez tlačový manažér možno tlačiť pomocou týchto funkcií.

 • Vklad do kasy
 • Výber z kasy
 • Úhrada faktúry cez kasu
 • Vytvorenie normálneho bločku na kase.
 • Z existujúceho dokladu, zapísaného v programe, vytvorenie bločku na vrátenie tovaru. Sú podporované aj bločky, ktoré sú vytvorené na eKase aj bločky, ktoré boli vytvorené na staršej kase.
 • Denná a priebežná uzávierka.
 • Vytlačenie kópie dokladu podľa žurnálu, ktorý sa ukladá v programe.

Zoznam zmien v programe

Tu sú popísané podstatné zmeny v programe.

 • Každá transakcia na kase je zapísaná do žurnálu.
 • Každý bloček, ktorý bol predajom na kase alebo úhradou faktúry je prepojený so záznamami o úhrade. Tieto záznamy nemožno voľne vymazávať. Možno vymazať iba také úhrady, ktoré neboli cez kasu.
 • V programe sa už neukladajú kópie bločkov. Ukladajú sa iba identifikačné čísla do žurnálu, ktoré sa môžu použiť na vytlačenie kópie dokladu.
 • Čakanie na komunikáciu s tlačovým manažérom je teraz presnejšie a podrobnejšie. V programe vidíte, na aký súbor sa čaká a koľko bude ešte program čakať.
 • Ak sa počas čakania daný súbor neobjaví v komunikačnom adresári, program ponúka možnosť počkať na vytvorenie súboru ešte raz. To rieši možné problémy, keď trvá komunikácia so vzdialenými servermi Ministerstva financií dlhšie ako obvykle.