Vo verzii programu 5.09.0.1072 sme rozšírili možnosti práce s hypertextami na spise. Do spisu teraz možno vložiť hypertext na ľubovoľný objekt programu. Optivus automaticky sleduje vložené hypertexty a vytvára z nich súvislosti.

Hypertext sa vkladá pomocou menu pravej myšky. Napríklad nad obsahom spisu stlačíte pravé tlačidlo myšky a vyberiete funkciu Vložiť odkaz.

  • Vyberiete si typ objektu.
  • Potom sa zobrazí výberový dialóg podľa zvoleného typu. V dialógu si nájdete príslušný objekt.
  • Potvrdením cez OK sa vloží hypertext na daný objekt. Hypertexty sú v texte zobrazené modrou farbou. Hypertexty sú v tvare #XXXNNNNN.

Po potvrdení spisu cez tlačidlo OK sa zoznam hypertextov objaví aj v súvislostiach. Súvislosť, ktorá bola vytvorená z hypertextu je označená ako hypertext a v zátvorke je uvedené, v ktorom poli spisu bol daný hypertext nájdený.

  • Súvislosti nájdete v detailoch na záložke Spisy v položke Súvisí.
  • Súvislosti nájdete na dialógu Spis na záložke Súvisí.