Prinášame vám aktuálny stav vývoja. Pôvodne sme predpokladali, že riešenie dodáme vo verzii 5.42. Našli sme ale situáciu v kase, ktorá dokázala celý systém zablokovať.  Pokiaľ sme robili s kasou operácie na prelome letného a zimného času, dal sa systém kompletne zablokovať. Ale dnes sme dostali novú verziu TM4000B, ktorý sa vie s danou situáciu vysporiadať. Tu je sumarizácia funkcií, ktoré sme urobili. Zvyšné funkcia majú vysokú prioritu, takže ich dopracujeme tento týždeň. Mali by sa dodať vo verzii 5.43. Pokiaľ sa už nevyskytne takáto nepredvídaná udalosť, mali by sme mať riešenie na testovanie už tento týždeň.

 • Vklad do kasy – OK
 • Výber z kasy – OK
 • Uzávierky – OK
 • Úhrada faktúry na kase – Na tejto funkcii sme im to zasekli. Predpokladaná verzia 5.43. OK
 • Normálny bloček na kase – Predpokladaná verzia 5.43. OK
 • Vrátenie tovaru na kase – Predpokladaná verzia 5.43. OK

Aktualizácia stavu vývoja k 15.11.2019

Podarilo sa odladiť úhradu faktúry na kase. Súčasne sme sa dohodli, že v programe doplníme žurnál na všetky operácie s kasou. V ňom bude typ operácie, dátum priamo z kasy a výsledok operácie. Kasy totiž teraz vracajú dve čísla UID a OKP. Tento žurnál napojíme na príslušné operácie v programe Optivus. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa presne na kase udialo a zo žurnálu bude možné získať aj údaje, ktoré sme predtým nevedeli dodať.

Aktualizácia stavu vývoja k 21.11.2019

V programe pribudla záložka so žurnálom predaja na kase. Úhrada storno faktúry na kase sa zapíše do kasy ako úhrada so zápornou hodnotou.

Zablokovanie funkcie storna úhrady faktúry na kase. Táto funkcia bola zablokovaná, pretože tak ako bola implementovaná v predchádzajúcej verzii programu, nie je použiteľná pri e-kasách. Ak vychádzame z toho, že zákazník si želal uhradiť faktúru cez kasu, podal peniaze predavačovi a došlo k vytlačeniu bločku, celá operácia je definitívna. Ak následne niekto namieta, že to tak nechcel, tak je korektný spôsob na opravu taký, že sa pôvodná faktúra vystornuje a na kase sa dá úhrada takejto storno faktúry, ktorá na kase urobí reverznú operáciu k predchádzajúcej a v kase bude potom výsledný sumár nulový. A v programe budete mať obe faktúry a k faktúram aj oba bločky.

Aktualizácia stavu vývoja k 22.11.2019

Odladili sme vytvorenie normálneho pokladničného dokladu. V predchádzajúcich verziách kasy nebolo nutné upresňovať položky s nulovou DPH. V tejto verzii si program vyžiada upresnenie danej položky podľa zoznamu zaradenia do konkrétnej kategórie.

 • Oslobodené od dane
 • Prenesenie daňovej povinnosti
 • Cestovné kancelárie
 • Použitý tovar
 • Umelecké diela
 • Zberateľské predmety a starožitnosti

Aktualizácia stavu vývoja k 25.11.2019

Odladili sme vrátenie tovaru na kase. Toto si vyžiadalo pomerne veľa radikálnych úprav, pretože stornovanie dokladu bez UID nie je možné. UID sa ukladá pri tlači dokladu do žurnálu. Na to je naviazaných niekoľko pravidiel.

 • Žurnál sa vytvorí pri vytvorení predaja na kase a napojí sa na úhradu v danom doklade.
 • Žurnál sa vytvorí pri vytvorení úhrady faktúry na kase a napojí sa na úhradu v danom doklade.
 • Takéto úhrady sa nedajú z dokladov vymazať.
 • Nie je možné stornovať úhradu faktúry na kase.
 • Dá sa stornovať iba taký predaj na kase, ktorý bol realizovaný na ekase a dostal UID.
 • V období do konca roku, čo sa ešte dajú používať staré kasy, sa už nebude dať vôbec stornovať doklad z takejto starej kasy. Ak je to pre vás problém, potom si nemôžete nainštalovať Optivus 5.43 a jeho nasledovníkov a počkať s aktualizáciou do času, kedy nasadíte nové ekasy.

Aktualizácia stavu vývoja k 27.11.2019

Odladili sme veľa funkcií, ktoré už stratili pôvodný význam, alebo sa teraz musia robiť úplne inak.

 • Odstránenie logovania pokladničných dokladov na kase – Toto súvisí s tým, že všetky bločky sú teraz bezpečne ukladané v chránenom dátovom úložisku, ku ktorému poskytuje prístup samotná ekasa. Predtým sme si všetko ukladali v adresári kasa.
 • Odstránenie všetkých nepodporovaných typov uzávierok – Ostali iba denná a priebežná uzávierka.
 • Podľa žurnálu možno tlačiť a zobraziť kópiu ľubovoľného dokladu – Sú to všetky doklady, ktorým kasa pridelila JCD (jedinečné číslo dokladu).
 • V histórii predaja na kase sa zobrazuje bloček podľa žurnálu – Ak je k dokladu viac úhrad, program ponúkne dialóg na výber. To sa môže stať napríklad pri úhradách faktúry, ktoré možno uhradiť čiastočne.
 • V histórii predaja na kase sa tlačí kópia dokladu podľa žurnálu – Ak je k dokladu viac úhrad, program ponúkne dialóg na výber. To sa môže stať napríklad pri úhradách faktúry, ktoré možno uhradiť čiastočne.

Aktualizácia stavu vývoja k 28.11.2019

Prebehlo testovanie, ktoré dopadlo úspešne. Okrem toho sme ešte vylepšili komunikáciu s tlačovým manažérom tak, aby program lepšie ukazoval, cez ktorý adresár komunikuje, na ktorý súbor práve čaká a ako sa priebežne vyvíja komunikácia.

Zo strany nášho vývoja je kasa pripravená na nasadenie do verzie Optivus 5.43.