Pred verziou 5.35 programu Optivus nebola limitovaná veľkosť obrázkov ku skladovým kartám. Neskôr bolo zavedené automatické prispôsobenie veľkosti a kvality JPG obrázku. V programe mohli ale ostať staršie obrázky, pri ktorých sa veľkosť nekontrolovala a teraz nie sú prístupné cez API, ktoré limituje veľkosť týchto obrázkov na 2 MB. V tomto návode si ukážeme, ako tieto obrázky v programe nájsť a ako upraviť ich veľkosť.

Vo filtri si nastavíte filter E-shop/Obrázky na hodnotu Má veľké obrázky pre E-shop.

karta-obrazok-filter-2mb

Na záložke detailov vyberiete položku Obrázky, označíte daný obrázok a použijete funkciu pravého menu myšky Exportovať obrázok. Program sa obrázok pokúsi exportovať na miesto, odkiaľ bol naposledy vložený. Môžete si ho ale uložiť na ľubovoľné miesto na disku.

karta-obrazok-export

Potom použijete funkciu Zmeniť obrázok v tom istom menu a nahráte obrázok do programu. Vtedy sa použije automatická funkcia na zmenu veľkosti a kvality obrázka, ktorá bola do programu doplnená vo verzii. Tá umožňuje automatické prispôsobenia obrázka, ktorý bude mať potom také parametre, ktoré vyhovujú aj API pre E-shop.