V. 4.56.0.887

Dochádzka

 • Funkcia na prepočítanie údajov z dochádzkových kariet.

o    Funkcia sa nachádza v menu Dochádzka/Prepočítať údaje a slúži na rekonštrukciu údajov v prípade, že došlo k nechcený zmenám. Funkciu môže použiť iba užívateľ, ktorý má povolené zmeny údajov z dochádzkových kariet.

 • Funkcie na nastavenie necitlivosti príchodov, odchodov a obedov pri používaní dochádzkových kariet.

o    Nastavením položiek Práva užívateľov/Dochádzka/Dochádzku ovláda zariadenie na dochádzkové karty/Necitlivosť príchodov a odchodov možno upravovať to, ako systéme reaguje na skoršie a neskoršie príchody.

 • Upravenie prehľadu dochádzky o viac podrobností o prerušeniach.

o    Teraz je na reporte uvedené kto a kedy report tlačil. Je tam aj viac podrobností o prerušeniach.

 • Nastavenie programu na schvaľovanie priepustiek sebe.

o    V nastavení programu sa nachádza položka Práva užívatelia/Dovolenky/Funkcia priepustiek/Môže schvaľovať priepustky iba sebe. Užívateľ s takýmto povolením si môže schváliť vlastné priepustky.

 • Nastavenie programu na schvaľovanie dovoleniek iba podriadeným.

o    V nastavení programu sa nachádza položka Práva užívatelia/Dovolenky/Funkcia dovoleniek/Môže schvaľovať dovolenky len podriadeným. Užívateľ s takýmto povolením môže schváliť dovolenku svojim podriadeným v hierarchii.

 • Zálohovanie dát z dochádzkového zariadenia.

o    Údaje sa ukladajú v adresári service/run pre každý mesiac osobitne do súboru v tvare dochadzka-backup-rok_mesiac.log.

Jazdy

 • Oprava reportu Súkromné jazdy podľa TP na niektorých verziách SQL servera.

o    Na niektorých verziách MS SQL servera nefungovali SQL príkazy, použité na generovanie reportu. Report bol upravený tak, aby podporoval aj staršie verzie SQL servera.

Oznamy

 • Vylepšenie odosielania oznamov.
 • Na odoslanom ozname je teraz lepšie viditeľné, od koho a komu bol určený daný oznam.

Spisy

 • Oprava reportu Odovzdávací protokol – úlohy a diely.

o    V niektorých prípadoch sa mohlo objaviť hlásenie cannot convert null parameter to string.

Úlohy

 • Kopírovanie začiatku aj konca pri kópii úlohy.

o    Pri kópii úlohy so začiatkom aj koncom sa teraz skopíruje aj koniec.

 • Oprava nastavenia histórie úlohy pri kopírovaní úlohy viacerým užívateľom.

o    Na niektorých užívateľoch nebola dobre vyplnená história vzniku takejto úlohy.