IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.

Nepripomína vám to niečo?

Pred nákupom informačného systému väčšina ľudí očakáva, že to bude spojené s veľkými finančnými nákladmi, ktoré si vyžiada nákup nových serverov, samotného systému a veľa času, ktorý je potrebný celému systému venovať. IS Optivus je určený malým a stredným firmám, preto je jeho cenová politika prispôsobená. Celý systém je modulárny, preto nie je problém navrhnúť také riešenie, ktoré práve potrebujete.

  • Vhodný výber modulov – vhodným výberom modulov a stanovením primeraného množstva počítačov môžete dosiahnuť výrazné úspory. Základné ceny za moduly sú navrhnuté tak, aby zachovali spokojný úsmer na tvári zákazníka. Férová ponuka za rozumnú cenu.
  • Bez problémov pracuje na bežne používaných počítačoch – nie sú potrebné veľké investície do infraštruktúry. IS Optivus nie je honba za najnovším hardvérom, tento systém je o optimálnom vužití možností.
  • Pochopenie základnej filozofie je jednoduché – kúpou systému sa investície nekončia. Je potrebné počítať aj so zaškolením užívateľov. Vďaka jednotnej filozofii je zaškolenie rýchle. Pochopenie niekoľkých elementárnych pravidiel  rýchlo prelomí počiatočnú nedôveru voči novému systému.

Aktuality – novinky

Optivus v. 5.51

29 júna 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.51

Verzia sa zamerala na optimalizáciu rýchlosti vystavovania dokladov v obchode, ktorá sa prejaví aj pri menších skladoch do 10000 položiek a je optimalizovaná na sklady so stotisíc položkami. Doplnili sme aj pohodlnú funkciu na prevod tovaru z objednávky, ktorá obsahuje tovar z viacerých skladov na jeden cieľový sklad. […]

Optivus v. 5.50

31 mája 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.50

Táto úprava sa sústredila na dve funkcie. Prepracovali sme spracovanie e-mailov z Outlooku a začali sme upravovať prácu s dokumentmi tak, aby v priebehu niekoľkých verzií umožnil ukladanie dokumentov aj do Cloud úložiska. […]

Optivus v. 5.49

30 apríla 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.49

V tejto verzii sme sa zamerali na dve veci. Optimalizovali sme rýchlosť programu na mnohých miestach. Zmena bola síce robená najmä pre pripojenie Klienta, ale prejavuje sa v celom programe. Rýchlejšie sa prepínajú záložky a rýchlejší je aj štart programu. Druhú dôležitú menu sme urobili pri vkladaní dokumentov z Outlooku. Teraz je možné z e-mailu vložiť aj samostatnú prílohu. […]

Optivus API: Interné dokumenty

28 apríla 2020|Komentáre vypnuté na Optivus API: Interné dokumenty

Video popisuje využitie Optivus API na prístup k dokumentom registratúry cez HTTP protokol. V Optivuse si skopírujete URL pre dokument a túto URL si vložíte do svojho programu. Keď bude váš program potrebovať zobraziť dokument, môže si ho z danej URL stiahnuť a zobraziť.

Optivus v. 5.48

31 marca 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.48

V tejto verzii sme sa sústredili na vyriešenie viacerých chýb. A učíme sa vyvíjať program na diaľku v čase vírusovej epidémie. Máme online stretnutia, online testovanie a online distribúciu. Nie je to síce vývoj ako naživo, ale už sme nejako našli nový vývojový cyklus. […]

Optivus v. 5.47

29 februára 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.47

V tejto verzii sme sa sústredili na vylepšenie odosielania e-mailov cez SMTP a program teraz podporuje automatické prepnutie komunikácie na šifrované SSL. Spisy, ktoré majú nastavené vzťahy nadradený a podriadený sa dajú teraz v detailoch zobraziť v strome ich vzájomných vzťahov. A v obchode boli vylepšených niekoľko reportov, ktoré sa dajú teraz pohodlne triediť podľa viacerých parametrov. Doplnili sme aj obmedzenie prístupu k objednávkam. […]

Optivus v. 5.46

31 januára 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.46

Táto verzia priniesla veľké množstvo úprav naprieč rôznymi modulmi. Za zmienku stojí napríklad vylepšenie správania tlače na kase. Stretli sme sa s prípadom, keď došlo k nejakému výpadku v komunikácii s eKasou a vtedy sa tlačový manažér správal neočakávane. Teraz má užívateľ aj v takýchto prípadoch bloček správne spárovať so záznamami v kase. Vylepšili sme aj problém s vydávaním licencií na počítače, ktoré sa teraz vydávajú online. A poslednou zaujímavou vlastnosťou je možnosť uloženia každého reportu ako PDF do registratúry. […]

Optivus v. 5.45

13 januára 2020|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.45

Táto verzia sa sústredila na urýchlenie niektorých výpočtov v obchode. Predtým sa po niektorých zmenách prepočítaval celý sklad a teraz sú tie operácie obmedzené iba na skladové karty, ktoré sa nachádzajú v zmenenom doklade. Vylepšili sme prácu s osobami a pobočkami na spise a pri tlači adries na obálkach. Na úlohách teraz môžete nastavovať čas trvania, ktorý sa bude uvádzať na protokole. […]