Optivus v. 5.48

By | 31 marca 2020|Vývoj|

V tejto verzii sme sa sústredili na vyriešenie viacerých chýb. A učíme sa vyvíjať program na diaľku v čase vírusovej epidémie. Máme online stretnutia, online testovanie a online distribúciu. Nie je to síce vývoj ako naživo, ale už sme nejako našli nový vývojový cyklus. […]