Optivus v. 5.33

By | 31 marca 2019|Vývoj|

V tejto verzii sme sa zamerali na vyriešenie problému archivácie spisov na dobu neurčitú a vylepšili sme aj prepojenie API pre e-shop. Obchod Oprava možného zduplikovania čísla faktúry pri používaní číselných radov. Pri používaní kópie a následnom vytváraní novej faktúry v danom číselnom rade sa mohlo stať, že faktúra dostala rovnaké číslo ako predchádzajúca. Teraz program skontroluje, či náhodou nedošlo z zduplikovanie a vtedy priradí nepoužité číslo. Doplnenie filtra dátumu na záložku Objednávky v obchode. […]