Optivus v. 5.11

By | 3 novembra 2017|Vývoj|

V tejto verzii sme sa sústredili na odstraňovanie neviditeľných chýb. Program bol dlhodobo testovaný, aby sme odstránili problémy zabudnutej dealokácie, čo pri dlhšej práci s programom viedlo k nárastu obsadenej pamäte programom. […]