Posielame SMS zo spisu

By | 1 marca 2017|Vývoj|

Ku každému spisu je teraz možné príkazom v menu Výstupy, alebo  použitím kontextového menu pravej myšky  využiť tri nové funkcie na posielanie SMS Tlačidlo SMS na otvorenom spise. Pomocou tohto tlačidla sa otvorí dialóg SMS, na ktorom môžete vybrať adresátov a napísať [...]